ජ්‍යොතීර්වේදී, හෙක්ටර් පද්මසිරි - Hector Padmasiri

ජ්‍යොතීර්වේදී, හෙක්ටර් පද්මසිරි

ජ්‍යොතිෂ හා මනෝවිද්‍යා උපදේශක, ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී හෙක්ටර් පද්මසිරි මහතා රාවන පරපුරෙහි එන “උමාජ්‍යොතිෂය” ඇසුරින් සුබ නැකත් සම්පාදනය සහ නැකත් ක්‍රම භාවිතයෙන් ඉක්මන් ප්‍රතිඵල සහිත ශාන්තිකර්ම විධි සිදුකිරීම් ආදියෙහි නිපුනයෙකි.

බාහිර කතිකාචාර්ය කැළණි විශ්ව විද්‍යාලය – ජ්‍යොතිෂය 2012/2013/2014
බාහිර කතිකාචාර්ය කැළණි විශ්ව විද්‍යාලය – වාස්තු විද්‍යාව 2016
සංයම අභ්‍යාස හා අධි මානසික වැඩසටහන් සහභාගිත්වය (මෙත් සවිය)
ග්‍රන්ථ කතෘ – සිංහල නැකත් කලාව (2008)
ජයභූමි ශාස්ත්‍රය හෙවත් ප්‍රබල ව්‍යාඛ්‍යා (2012)

විෂය ක්‍ෂේත්‍රයට යොමු වීම ක්‍රි:ව: 1984
පුර්ණ කාලීනව යොමු වීම ක්‍රි:ව: 1996

මාධ්‍ය දායකත්වය:

දැනමුතු සායනය සිරස News First (2011 සිට මේ දක්වා)

සිරස රූපවාහිනී – සිරසාලින්දය (2010 – 2013)

සිරස රූපවාහිනී – කැදැල්ල වාස්තුවිද්‍යා වැඩසටහන්

සියත රූපවාහිනී – රාවණ වැඩසටහන (2018)

ලක්හඬ, සෙත් FM, රන් FM, වී FM ආදී ගුවන් විදුලි නාලිකා (වැඩසටහන් 100 ට අධිකව)

ජ්‍යොතිෂය ලේඛක – සුබසෙත/ සම්පත/ දිවයින/ නවලිය/ ඉරහඳ ජ්‍යොතිෂ සංග්‍රහය මාසික සඟරාව ඇතුළු මුද්‍රිත මාධ්‍ය

සේවා:

වශී ගුරුකම්, සල්ලි නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාරයට සුබ නමක්, වාස්තු සැලසුම් පරීක්‍ෂාව, විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ගැටළු වලට ක්‍රිෂ්නමුර්ති විසදුම්, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, බබාට නමට අකුරු,පොරොන්දම් බැලීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම, නිවාස වාස්තු පරීක්‍ෂාව, මුල්ගල් සෑදීම, රෝග සමනයට පහන් නැකත්, අධ්‍යාපන ජය ගෙනෙන පහන් නැකත්, ඝන බැලීම, අපල යන්ත්‍ර, මුදු හා ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර සෑදීම, වාහනයට සුබ අංකයක්

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම:

ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු විශේෂ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට වැඩකරන දවස් 21 ක් තුලදී සිදුකෙරේ

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

වශී ගුරුකම්

දේශීය : රු. 25,350.00

විදේශීය : රු. 25,350.00

ඔබේ ගැටළුවට ක්‍රිෂ්ණමූර්ති විසදුම්

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

අධ්‍යාපන හා තරඟ විභාග ජයග්‍රහණ ලබා දීම

දේශීය : රු. 20,350.00

විදේශීය : රු. 20,350.00

රෝග පීඩා සමනයට පහන් නැකත්

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

අධ්‍යාපන ජය ලැබීමට පහන් නැකත්

දේශීය : රු. 20,350.00

විදේශීය : රු. 20,350.00

යුවතිපතීන් අතර සමගිය වර්ධනය කිරීම

දේශීය : රු. 20,350.00

විදේශීය : රු. 20,350.00

දරුවන්ගේ අකීකරුකම් මඟහරවා දීම

දේශීය : රු. 20,350.00

විදේශීය : රු. 20,350.00

විභාග සහ ගිවිසුම් වලට නැකත්

දේශීය : රු. 4,350.00

විදේශීය : රු. 4,350.00

ව්‍යාපාර නාම සඳහා සුබ අකුරු

දේශීය : රු. 20,350.00

විදේශීය : රු. 20,350.00

ව්‍යාපාර නැකත්

දේශීය : රු. 10,350.00

විදේශීය : රු. 10,350.00

වෙනත් නැකත්

දේශීය : රු. 4,350.00

විදේශීය : රු. 4,350.00

විවාහ නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 15,350.00

විදේශීය : රු. 15,350.00

පොරොන්දම් වෙනුවට විවාහ පරීක්‍ෂාව

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 15,350.00

විදේශීය : රු. 15,350.00

ඔබේ වාහනයට සුබ අංකයක්

දේශීය : රු. 5,350.00

විදේශීය : රු. 5,350.00

බිළිඳාට වාසනාවන්ත නමක්

දේශීය : රු. 8,350.00

විදේශීය : රු. 8,350.00

බිළිඳාගේ නමට සුබ අකුරු

දේශීය : රු. 2,850.00

විදේශීය : රු. 2,850.00

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිටත් වීමට සුබම නැකතක්

දේශීය : රු. 2,100.00

විදේශීය : රු. 3,000.00

ජ්‍යෝතිර්වේදීන් හමුවීමට වෙලාවක් වෙන් කරගන්න

දේශීය : රු. 500.00

විදේශීය : රු.

2020 – පලාඵල වාර්තාව

දේශීය : රු. 2,000.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ

youtube Icon youtube Icon