ජ්‍යොතීර්වේදී, රුක්ෂාන් ජයසේකර - Rukshan Jayasekare

ජ්‍යොතීර්වේදී, රුක්ෂාන් ජයසේකර

පාරම්පරික ජ්‍යොතිෂවේදි, ජාත්‍යන්තර වාස්තු විද්‍යා හා ජ්‍යොතිෂ උපදේශක සාම ශ්‍රී විශ්ව කලා කීර්ති රුක්ශාන් ජයසේකර මහතා දීර්ඝ කාලයක් පුරා දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ජ්‍යොතිෂවේදියෙකු ලෙස ඔහු නමක් දිනා සිටී.

සහභාගී වන මාධ්‍ය වැඩසටහන්:

ලෝකය පුරා විසිරී සිටින අන්තර් ජාලය භාවිතා කරන මිලියන 4 කට ආසන්න පිරිසකට වසර 10 ක් පුරා දේශපාලනික වශයෙන් සාර්ථක අනාවකි හා ජ්‍යොතිෂ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම.

සේවා: 

වාස්තු සැලසුම් පරීක්‍ෂාව විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, බබාට නමට අකුරු,පොරොන්දම් බැලීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම, නිවාස වාස්තු පරීක්‍ෂාව, මුල්ගල් සෑදීම, අපල යන්ත්‍ර, මුදු හා ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර සෑදීම

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම:

ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු සියලු ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යෙන් දවස්  5ත් – 14ත් අතර කාලසීමාවකදී සිදු කෙරේ.

ජ්‍යොතිෂ්‍ය අපල නිවාරණ යන්ත්‍ර හා සේවාවන් නොවන භාණ්ඩ වන අනෙකුත් ජ්‍යොතිෂ මිලදී ගැනීම් ගෙනවිත් භාරදීම

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත:

ඔබ විසින් ඇණවුම් කරන භාණ්ඩය ඔබට සුදුසු ලෙස නිම කිරීමට මා හට ගතවන කාලසීමාවෙන් පිටත දින 15 ක් ඇතුළතදී ඔබගේ භාණ්ඩ ඔබ වෙත ලැබීමට සලස්වනු ඇත. කෙසේවෙතත් ඔබ වෙසෙන රටේ බෙදාහැරීම් තුල පවත්නා නීති හා රෙගුලාසි තත්වයන් මෙයට සුළු වශයෙන් බලපෑ හැකි බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත:

ඔබ විසින් ඇණවුම් කරන භාණ්ඩය ඔබට සුදුසු ලෙස නිම කිරීමට මා හට ගත වන කාලසීමාවෙන් පිටත දින10 ක් ඇතුළතදී ඔබගේ භාණ්ඩ ඔබ වෙත ලැබීමට සලස්වනු ඇත.

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

පොරොන්දම් බැලීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 4,350.00

විදේශීය : රු. 6,350.00

විවාහ නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 10,350.00

විදේශීය : රු. 10,350.00

විභාග සහ ගිවිසුම් වලට නැකත්

දේශීය : රු. 1,350.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

වාස්තු සැලසුම් පරීක්ෂාව (Plan)

දේශීය : රු. 10,350.00

විදේශීය : රු. 10,350.00

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹ ඇතුළත

දේශීය : රු. 20,350.00

විදේශීය : රු. 20,350.00

නිවාස වාස්තු පරීක්ෂාව – කොළඹින් පිටත

දේශීය : රු. 30,350.00

විදේශීය : රු. 30,350.00

ව්‍යාපාර දියුණු යන්ත්‍ර

දේශීය : රු. 50,350.00

විදේශීය : රු. 50,350.00

ග්‍රහ අපල යන්ත්‍ර

දේශීය : රු. 50,350.00

විදේශීය : රු. 50,350.00

මුල්ගල් සෑදීම

දේශීය : රු. 7,350.00

විදේශීය : රු. 7,350.00

ඝන බැලීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිටත් වීමට සුබම නැකතක්

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 2,500.00

දේශීය : රු. 500.00

විදේශීය : රු.

2020 – පලාඵල වාර්තාව

දේශීය : රු. 2,000.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ

youtube Icon youtube Icon youtube Icon