ජ්‍යොතීර්වේදී , මංජුල පෙරේරා - Manjula Perera

ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී මංජුල පෙරේරා මහතා දීර්ඝ කාලයක් පුරා දෙස් විදෙස් බොහෝ පිරිසකගේ ජ්‍යොතිෂමය අවශ්‍යතා කඩිනමින් නිවැරදිවත්, විශ්වසවන්තවත් ඉටු කර දී තිබේ.ක්‍රි.ව. 2007 දෙසැම්බර් සිට ක්‍රි.ව.2011 දෙසැම්බර් දක්වා කාලයේදී ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ (ITN) උදෑසන පහන්දොර වැඩසටහන ඔස්සේ ලග්න පලාඵල ඉදිරිපත් කරමින් ජනතාව අතර ප්‍රසිද්ධියට පත් විය.

තවද ශ්‍රී ටී වී (Sri TV) ඔස්සේද ජ්‍යොතිෂමය සජීවී වැඩසටහන් වලට දායක වී තිබේ.ක්‍රි.ව. 2010 වසරේ සිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ online ජ්‍යොතිෂමය සේවා ක්‍රියාත්මක කර විදෙස් ජනතාව අතරද ප්‍රසිද්ධියක් ඉසිලීය. විදේශ රටවල සිටින අයගේ ජ්‍යොතිෂමය අවශ්‍යතා එම රටවල, එම නගරවල අක්ෂාංශ, දේශාංශ පිහිටීම් වලට අනුව (ගෝලීය පිහිටුම) වේලා කලාප පදනම් කරගෙන 100% ක්ම නිවැරදිතාවයකින් යුතුව සිදු කර දී තිබේ.දැනටත් දුරකථන මාර්ග ජාල කිහිපයක් ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂමය කටයුතු මෙන්ම ලග්නපලාඵල සේවා පවත්වාගෙන යයි.

සේවා:

සේවා: විවාහ නැකත් සෑදීම, නිවාස නැකත් සෑදීම, ව්‍යාපාර නැකත් සෑදීම, හඳහන් බැලීම, හඳහන් සෑදීම, බබාට නමට අකුරු,පොරොන්දම් බැලීම, මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව, වෙනත් නැකත් සෑදීම, විදේශගත අය සඳහා video call ඔස්සේ ජ්‍යොතිෂ අවශ්‍යතා සපුරා දීම

සේවා ඉල්ලුම සැපිරීම:

ඔබගේ හඳහන් පරීක්‍ෂාව ඇතුළු සියලු ජ්‍යොතිෂ්‍ය අවශ්‍යතා සැපිරීම, ඉල්ලීම සාර්ථකව ඉදිරිපත් කළ දවසේ සිට සාමාන්‍යෙන් දවස් 5ත් – 14ත් අතර කාලසීමාවකදී සිදු කෙරේ.

මාගේ සේවාවන් ලබාගන්න

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් හමුවිය හැකි කාලසටහන.

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියාගෙන් ලබාගත හැකි සේවා

හඳහන් බැලීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

හඳහන් සෑදීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 3,350.00

ව්‍යාපාර නැකත්

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 3,850.00

විවාහ නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 8,350.00

විදේශීය : රු. 10,350.00

නිවාස නැකත්

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 4,350.00

මල්වර කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව හා නැකැත් සෑදීම

දේශීය : රු. 3,350.00

විදේශීය : රු. 4,350.00

පොරොන්දම් බැලීම

දේශීය : රු. 2,350.00

විදේශීය : රු. 2,350.00

වෙනත් නැකත්

දේශීය : රු. 1,100.00

විදේශීය : රු. 1,350.00

රැකියා/ ව්‍යාපාර අනාගතය දැනගන්න

දේශීය : රු. 1,650.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

විවාහ ජ්‍යොතිෂ වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

විදේශ රැකියා, විදේශ පදිංචි වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,750.00

ධන වාසනා පරීක්ෂාව

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

දේශීය : රු. 500.00

විදේශීය : රු.

2020 – පලාඵල වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

2020 – ව්‍යාපාර හා රැකියා ජ්‍යොතිෂ්‍ය වාර්තාව

දේශීය : රු. 1,850.00

විදේශීය : රු. 2,000.00

5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිටත් වීමට සුබම නැකතක්

දේශීය : රු. 850.00

විදේශීය : රු.

ව්‍යාපාර නාම සඳහා සුබ අකුරු

දේශීය : රු. 1,600.00

විදේශීය : රු. 1,600.00

සෙනසුරු මාරුවේ පලාඵල

දේශීය : රු. 1,750.00

විදේශීය : රු. 1,850.00

ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන්ගේ වීඩියෝ