ඔබගේ නිවෙසේ ආරක්‍ෂා කළ යුතු දිශාවක් ලෙස නිරිත දිශාව හැඳින්විය හැකියි. නිවසකට ඊශාන දිශාවෙන් ඇතුළුවන විශ්ව ශක්තිය නිවසේ බ්‍රහ්ම පාදය වෙත කේන්ද්‍ර කර නිවසින් පිට කරන්නේ නිරිත දිශාවෙනි. ඒ නිසා මෙම දිශාව ගෘහ හිමියාගේ දිශාව ලෙසද හඳුන්වයි.

නිවසක නිරිත දිශාව සෑමවිටම මනුෂ්‍ය වාසයෙන් යුක්ත විය යුතුමය. ඒ නිසා කිසිම විටෙක නිවසේ නිරිත දිශාව හිස්ව නොතිබිය යුතුය. නිවසක ප්‍රධාන නිදන කාමරය සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ නිරිත දිශාව වන අතර මුළුතැන්ගෙය සඳහා නිරිත දිශාව ඉතාමත් අයහපත් වේ.

නිවසක නිරිත දිශාවේ නිරිත මධ්‍ය රේඛාවට හසුවන ලෙස නිවසේ මංගල ද්වාරය යෙදීම කිසිම විටෙක නොකළ යුතු අතර නිවෙසේ නිරිත දිශාවේ වැසිකිළි වළ යෙදීම නොකළ යුතු වේ.

විශ්ව ශක්තියේ සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලියේ යහපත් ප්‍රතිඵල නිවාස තුළට වර්ධනය කරගන්නට නම් නිවසේ නිරිත දිශාව ආරක්ෂා කරගත යුතු වේ. නිරිත දිශාවට වන්නට ගෙවත්තේ බෙලි ශාකයක් සිටුවීම වඩාත් යහපත් ප්‍රතිඵල උදා කරයි . ඔබ දැනට සාදා නිමවා ඇති නිවසේ නිරිත දිශාව බලවත් කිරීමට වාස්තු පූජා කෙම් ක්‍රම යොදාගත හැකි අතර ඔබ නිවසක් ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් නිවාස ඉදිකිරීමේදී මෙම දිශාව ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්ය.

Share this article