චීන ජ්‍යොතිෂයේ රාශි 12 සඳහා සුබ දවස් තිබේ. ඒ ඒ රාශියට අදාල සුබ දවස්වල ඉපදී ඇත්නම් ඔවුන්ට සුවිශේෂී දක්ෂතා හිමි වේ. ඒ නිසාම ඔවුන් සුවිශේෂී චරිත වන අතර ජීවිත කාලය පුරාවටම සතුටින් සිටිනු ඇත.

චීන ජ්‍යොතිෂයේ (Jyothishaya) මීයාගේ රාශිය හිමි අයට (මීයාට අයත් වර්ෂ : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 ) සුබ දිනයන් වන්නේ : 4, 13, 30

4 – මීයාගේ රාශිය වී මෙම දිනයේ ඉපදුණු අය බුද්ධිමත් සහ අධ්‍යයන කටයුතුවලට ප්‍රිය අය වේ. හොඳ ස්වාමි පුරුෂයෙකු හෝ භාර්යාවක විවාහ කරගනී. තරුණ වියේදීම ජීවිතය තුළ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනඟා ගන්නට සමත්වන මොවුන් ජීවිතයේ අග භාගයේදී ද වඩාත් සාමකාමීව ජීවිතය ගෙවා දමයි.

13 – මීයාගේ රාශිය වී ඔබ ඉපදුණේ මෙම දිනයේ නම් බොහෝ වාසනාවන්ත පුද්ගලයන් වන අතර අන් අයගේ ආශිර්වාදය නොමඳව හිමිකර ගනී. වෘත්තීය දිවියේ සාර්ථකත්වය උදා කරගන්නා අතර සැලකිය යුතු වත්කම් හිමිව බොහෝ කලක් ජීවත්වනු ඇත.

30 – මීයාගේ රාශිය වී මෙම දිනයේ ඉපදුණේ නම් ධර්මිෂ්ට චරිත වන අතර යහපත් ක්‍රියා කිරීමට ප්‍රිය කරයි. ආහාර. ඇඳුම්, පැළඳුම් ගැන වැඩි තැකීමක් නොකරයි. මැදිවියේදීම වැඩි ධනයකට උරුමකම් කියන අතර දිගු ආයුෂ විඳි.

චීන ජ්‍යොතිෂයේ (Jyothishaya) ගවයාගේ රාශිය හිමි අයට (ගවයාට අයත් වර්ෂ : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) සුබ දිනයන් වන්නේ : 13, 27

13 – ගවයාගේ රාශිය වී මෙම දිනයේ ඉපදුණු අය පොරොන්දු ඉටුකරන ගෞරවාන්විත චරිත වේ. සැලකිය යුතු දියුණුවක් ජීවිතයේ අත් කරගන්නා මොවුන්ට දරුවන් ගැන දුක්වන්නට කරුණු කාරණා නොයෙදේ. ජීවිතයේ කරදරකාරී තත්ත්වයන්ට මොවුන් මුහුණදෙන විට බොහෝදෙනා ඔවුන්ගේ සහයට නිතරම සිටිනු ඇත.

27 – ගවයාගේ රාශිය වී ඔබ ඉපදුණේ මෙම දිනයේ නම් බොහෝ වාසනාවන්ත වේ. අවංක පුද්ගලයන් වන අතර දුෂ්කරතා විවේචන නොතකා ලැබෙන කාර්යයන් පැමිණිලි කිරීමකින් තොරව ඉටුකිරීමට මොවුන් කැමැත්තෙන් සිටි. හොඳ ස්වාමිපුරුෂයෙකු, භාර්යාවක ලබයි.

චීන ජ්‍යොතිෂයේ (Jyothshaya) ව්‍යාඝ්‍රයාගේ රාශිය හිමි අයට (ව්‍යාඝ්‍රයාට අයත් වර්ෂ : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) සුබ දිනයන් වන්නේ : 16, 27

16 – ව්‍යාඝ්‍රයාගේ රාශිය වී මෙම දිනයේ ඉපදුණු අය විශාල ධනයකට උරුමකම් කියන අතර වර්ණවත් ජීවිතයක් ගත කරයි. මොවුන් ජීවිතයේදී කීර්තිය සහ ධනය යන දෙකම ලබා ගනී. බොහෝ අය සමඟ ප්‍රේම සම්බන්ධතා ගණනාවක් පවත්වනු ඇත.

27 – ව්‍යාඝ්‍රයාගේ රාශිය වී ඔබ ඉපදුණේ මෙම දිනයේ නම් වෘත්තීය ජීවිතය තුළ උසස් වීම් ගණනාවක් ලබන්නට හිමිකම් කියන අතර දරුවන් බොහෝමයකගේ මවක් හෝ පියෙක් වෙමින් සාර්ථක සුන්දර විවාහ ජීවිතයක් ගත කරනු ඇත.

Share this article